Videos zum Projekt

Was es über das Projekt DUO**STARS zu sagen gibt

Aktuell

Aktuelles:

27-07-12 19:49

Summer Academy - die Diplome sind übergeben!

Ein Ferialpraktikum der anderen Art – das bot auch heuer wieder die DUO*STARS Summer Academy by Smar...

17-07-12 13:40

„Summer School“ - „Interesse für Technik sicher größer geworden“

„Eine spannende, abwechslungsreiche und informative Woche liegt vor euch“, gab der für die Summer Sc...

Riadenie opatrení

Charakteristika a riadenie opatrení

 


Riadenie a cielené opatrenia, ktoré majú význam z hľadiska národného hospodárstva, sú na regionálnej úrovni možné len na základe spoľahlivých ukazovateľov. Táto oblasť činností na to vytvára potrebné nástroje. V posledných rokoch sa globálne ukázalo, že meracie nástroje a systémy správ pre hodnotenie pokrokov v oblasti vedy, spolupráce, vzdelávania, výskumu a inovácie ešte nie sú dostatočne vyvinuté. V rámci DUO**STARS sa preto vyvíjajú spoľahlivé ukazovatele na to, aby bolo možné sprevádzajúcim spôsobom hodnotiť celkový proces pridanej hodnoty a výsledky regionálnych opatrení.

V dôsledku toho sa transparentnosť úspechu krokov realizácie v príslušných oblastiach činnosti zabezpečí pravidelným zverejňovaním hodnotenia pre všetkých zúčastnených a širšiu verejnosť.

News

Aktuelles:

04-07-12 09:11

Virtual Lab - Eine Zusammenfassung

Das DUO**STARS Virtual Lab war ein großer Erfolg!

04-07-12 09:01

DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net gestartet!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net. Der Andrang war - nac...

Partner

Partner WKO-NÖ Land-NÖ Industriellenvereinigung Dolny Bar Kreis-Trnava BMWA

Logo EU
Logo Creating the Future