Videos zum Projekt

Was es über das Projekt DUO**STARS zu sagen gibt

Aktuell

Aktuelles:

27-07-12 19:49

Summer Academy - die Diplome sind übergeben!

Ein Ferialpraktikum der anderen Art – das bot auch heuer wieder die DUO*STARS Summer Academy by Smar...

17-07-12 13:40

„Summer School“ - „Interesse für Technik sicher größer geworden“

„Eine spannende, abwechslungsreiche und informative Woche liegt vor euch“, gab der für die Summer Sc...

Prepojenie do sietí a nástroje spolupráce

Prepojenie do sietí a nástroje spolupráce

 


Cieľom tejto oblasti aktivity je, aby sa zavedením coacha pre prepojenie do siete a vybudovaním, resp. využitím elektronických platforiem pre zaobstarávanie vytvorila infraštruktúra a stabilné procesy na prepojenie podnikov do siete. Okrem toho sa má vybudovať aj regionálna technická kompetencia pre vývoj nástrojov supplier-relationship management (vzťahy s dodávateľmi) (SRM) vo virtuálnom výskumnom laboratóriu, ktoré zriadi na tento účel.


Výsledkom budú nové nadregionálne clustre odvetví a intenzita spolupráce vzrastie aj na úrovni jednotlivých podnikov.

News

Aktuelles:

04-07-12 09:11

Virtual Lab - Eine Zusammenfassung

Das DUO**STARS Virtual Lab war ein großer Erfolg!

04-07-12 09:01

DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net gestartet!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net. Der Andrang war - nac...

Partner

Partner WKO-NÖ Land-NÖ Industriellenvereinigung Dolny Bar Kreis-Trnava BMWA

Logo EU
Logo Creating the Future