Videos zum Projekt

Was es über das Projekt DUO**STARS zu sagen gibt

Aktuell

Aktuelles:

27-07-12 19:49

Summer Academy - die Diplome sind übergeben!

Ein Ferialpraktikum der anderen Art – das bot auch heuer wieder die DUO*STARS Summer Academy by Smar...

17-07-12 13:40

„Summer School“ - „Interesse für Technik sicher größer geworden“

„Eine spannende, abwechslungsreiche und informative Woche liegt vor euch“, gab der für die Summer Sc...

Ludské zdroje a kvalifikácia

Ľudské zdroje a kvalifikácia

 


Balík opatrení na posilnenie ľudského potenciálu obsahuje podporu viacnárodných stáží (praxí) v podnikoch, vytvorenie nadpodnikových sietí vzdelávania pre učňov, vybudovanie a prevádzku jednoročnej letnej akadémie pre ďalšie vzdelávanie expertov a vedúcich síl, až po zavedenie modelov partnerstva pre podniky so swapom personálu na vytvorenie job-enrichment (obohatenia práce) a na prehĺbenie znalosti expertov vo vedúcich podnikoch partnerských regiónov.

 

V dôsledku toho budú podniky mať podniky k dispozícii lepšiu ponuku odborných pracovníkov a navyše sa vytvorí priestor pre zodpovedné zaobchádzanie s výkyvmi hospodárskeho vývoja.

 

2 konkrétne opatrenia, ktoré sa realizujú:

::  Summer School (letná škola)
::  Vzdelávací program

News

Aktuelles:

04-07-12 09:11

Virtual Lab - Eine Zusammenfassung

Das DUO**STARS Virtual Lab war ein großer Erfolg!

04-07-12 09:01

DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net gestartet!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net. Der Andrang war - nac...

Partner

Partner WKO-NÖ Land-NÖ Industriellenvereinigung Dolny Bar Kreis-Trnava BMWA

Logo EU
Logo Creating the Future