Videos zum Projekt

Was es über das Projekt DUO**STARS zu sagen gibt

Aktuell

Aktuelles:

27-07-12 19:49

Summer Academy - die Diplome sind übergeben!

Ein Ferialpraktikum der anderen Art – das bot auch heuer wieder die DUO*STARS Summer Academy by Smar...

17-07-12 13:40

„Summer School“ - „Interesse für Technik sicher größer geworden“

„Eine spannende, abwechslungsreiche und informative Woche liegt vor euch“, gab der für die Summer Sc...

Partnerstvo

Dva regióny -  Dolné Rakúsko a slovenský Trnavský kraj tvoria jadro dynamického priestoru vývoja Európskej únie s veľkým potenciálom pre budúcnosť. V tomto geografickom priestore sa vytvorili štruktúry podnikov, ktoré už v súčasnosti obsadzujú v oblastiach špičkových technológií celosvetovo a úspešne medzery na trhu vo vedúcej pozícii. Prevažne malé a stredné podniky s vysokokvalifikovanými pracovníkmi produkujú predovšetkým na vývoz do celého sveta.
 
V spojení s výkonným systémom výchovy a vzdelávania, s vynikajúcimi znalosťami expertov v oblasti výskumu, vývoja a inovácie, so sociálnou stabilitou a s fiškálnou politikou, ktorá je pre podniky mimoriadne vhodná, pôsobí tento región silnou príťažlivosťou na globálne aktívne podniky.
 
V predchádzajúcich rokoch preto rozhodnutie o umiestnení globálnych aktérov pri výstavbe nových výrobných zariadení, predovšetkým v automobilovom a elektronickom priemysle, častejšie dopadlo v prospech tejto centrálnej oblasti strednej a východnej Európy. Investície vedúcich podnikov a verejného sektora položili základný kameň pre vznik siete, ktorou je možné úspešne formovať nadchádzajúcu zmenu.
 
Ide  o veľkú výzvu pre všetky spolupôsobiace sily formovania – podniky, verejné inštitúcie, pracovníkov a občanov, finančný sektor, vzdelávacie a výskumné zariadenia.
 
Dolné Rakúsko a Trnava sa preto spojili pod označením DUO** STARS do partnerstva pre budúcnosť, ktoré má v nadchádzajúcich rokoch usmernenia pragmaticky stvárniť súhru medzi týmito silami.
 
Zo strednodobého hľadiska má byť toto partnerstvo východiskovým bodom pre nové základy a modely riešenia problémov v súhre medzi MSP, globálne aktívnymi priemyselnými podnikmi a politickými nositeľmi rozhodnutia. Spoločná ochota pri formovaní a orientáciách na riešenie vytvára z DUO**STARS aj kryštalizačný bod spolupráce, ktorý postupne spája okolité regióny do rozšíreného spoločenstva pridanej hodnoty.

   

   

   

   

   

   

 

 

News

Aktuelles:

04-07-12 09:11

Virtual Lab - Eine Zusammenfassung

Das DUO**STARS Virtual Lab war ein großer Erfolg!

04-07-12 09:01

DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net gestartet!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net. Der Andrang war - nac...

Partner

Partner WKO-NÖ Land-NÖ Industriellenvereinigung Dolny Bar Kreis-Trnava BMWA

Logo EU
Logo Creating the Future